بنماي رخ...

بنماي رخ...


بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست
بگشای لب که قند فراوانم آرزوست ...

عكس از: عليرضا نجفيان(عكس اصلي)

پ.ن1: ايده جالبيه! نه؟
پ.ن2: ظاهراً كبوتر نامه رسون ما(همون خبرنامه) مدت مديدي بود كه پرواز نميكرد!!!(آره؟!!) ... ولي خوب، مشكلش برطرف شده و از اين به بعد ايميل آپديت وبلاگ براي دوستانم كه عضو خبرنامه هستند، فرستاده ميشه!... خلاصه عذرخواهي بود كه بدهكار بودم!
Blogger

Check Google Page Rank