يادمان باشد

يادمان باشد از امروز خطايي نكنيم
گرچه در خويش شكستيم صدايي نكنيم
يادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند
طلب عشق ز هر بي سر و پايي نكنيم
...
Blogger

Check Google Page Rank