تلنگر

اون اولا كه بچه بوديم و سرگرم بازي...
بعدشم كه درس و مدرسه و ...
خلاصه بعد از غول كنكور با هزار تا اميد و آرزو اومديم دانشگاه و شديم دانشجو!!!

همين امروز و فرداست كه درسمونم تموم بشه و كار و تشكيل خانواده و بچه و عروس و داماد و ...
ماكزيمومش بعد 70 سال به آخر خط مي رسيم...

تا حالا فكر كردي كه چند تا از ماها اين طوري نيستيم؟ بيا از خودمون بپرسيم تو اين سالا چه كار كرديم؟ چي شديم و قراره چي بشيم؟
Blogger

Check Google Page Rank