يك موجود جديد

به تازگي، يك حيوان عجيب و غريب در جنگلهاي گرمسيري جزيره ي برونئو در اندونزي پيدا شده است. اين مخلوق عجيب يك پستاندار گوشتخوار هست و جثه اي در حد و اندازه ي يك گربه ي خانگي داره و داراي دم درازي هست.


به گفته ي ساكنان محلي جزيره، اين موجود ناشناخته براي اولين بار است كه در اين جزيره ديده شده است!
Blogger

Check Google Page Rank