فرش پرنده

فرش پرنده همواره در طول تاریخ جزء چیزهایی بوده که بشر فقط در خواب و رویاهاش به اون دسترسی داشته. اما امروز هم که با گذشت زمان و دستیابی بشر به پیشرفت و تکنولوژی، اقدام به ساخت موشک و هواپیما کرده هم انگار این رویا دست از سر این بشر بر نمیداره!!! ...

فرش پرنده

آقای علوی رو میگم! ... ایشان طبق ایده ای که از فرش پرنده گرفته دست به ابتکار جالبی زد و فرشی از جنس اولستر(یک نوع از پارچه) که بر روی اون تصاویر هوایی از منطقه ای سرسبز به چشم میخوره! این فرش مخصوص در راهرویی در فرودگاه ساکرامنتو مورد استفاده قرار گرفته!
Blogger

Check Google Page Rank