آدرس كوتاه براي سايت شما

بعضي از آدرسهاي اينترنتي بسيار طولاني و پيچيده هستند و به خاطر سپردنشون مشكله. Doiop سايتي است كه براي سايت شما آدرس كوچكي رو ميسازه و اين آدرس براي هميشه براي سايت شما خواهد موند. فقط كافيه كه آدرس سايت خودتون و يك كلمه براي نام جديد به اون بديد تا آدرس رو براتون بسازه؛ اين آدرس رو براي آينه ها ساختم: http://doiop.com/ayeneha.

Blogger

Check Google Page Rank