Giant strawberry

یک توت فرنگی بسیار بزرگ در چین پیدا شد.

Giant strawberry!

این توت فرنگی که بزرگی اون به اندازه ی یک کف دست هست، توسط یک معلم مدرسه در شانگهای خریداری شد. جالب اینجاست که هیچ کس جرات خوردن این توت فرنگی رو پیدا نکرده؛ از ترس اینکه این توت فرنگی با روشهای شیمیایی یا ژنتیکی به عمل اومده باشه!

Blogger

Check Google Page Rank