سر مرد رو پیدا کنید!

سر یک مرد در یک تصویر پنهان شده! و شما باید هرچه سریعتر اون رو پیدا کنید: ... اگر سر رو در کمتر از 3 ثانیه بعد از دیدن عکس پیدا کردید شما یک فرد باهوش هستید (و خوش به حالتون!)؛ اگر در مدت زمان یک دقیقه تونستید پیدا کنید، شما دارای هوش معمولی هستید؛ اما اگر بین یک تا سه دقیقه مشغول پیداکردن سر بودید.... بهتره کارتون ببینید؛ این به باز شدن مغزتون کمک می کنه( ضمنا این رو به کسی نگید!... می پرسید چی رو؟!!).

Blogger

Check Google Page Rank