NASA :: A-X43

جت A-X43 در یک پرواز رکورد سرعت خود را شکست! این جت که توسط ناسا ساخته و آزکمایش شده است توانست سرعت خود را به 10 ماخ نزدیک کند(هر ماخ برابر یک واحد سرعت صوت است). حداکثر سرعت این جت در رکوردهای قبلی اش 6.83 ماخ(8000 کیلومتر در ساعت) بوده است اما طی این پرواز سرعت جت به 11هزار و 584 کیلومتر در ساعت رسید!!! جت A-X43 معمولا برای حمل شاتل ها و دادن سرعت اولیه مطلوب برای خارج شدن از جو به کار میروند!

NASA :: A-X43

... راستی که سرعتش خیلی زیاده!!! نه؟! ...

Blogger

Check Google Page Rank