قديمي ترين عكس رنگي!


اين عكس قديمي ترين عكس رنگي هست كه تا به حال شناخته شده! عكس منظره اي در جنوب فرانسه در سال 1872 ميلادي نشون ميده! ...كمي هم به نقاشي شبيه هست! اينطور نيست؟!


براي اطلاعات بيشتر ميتونيد به اينجا سر بزنيد.


Blogger

Check Google Page Rank