شب قدر

تشنه‌ام اين رمضان، تشنه‌تر از هر رمضاني
شب قدر آمده تا قدر دل خويش بداني

ليلة‌القدر عزيزي است، بيا دل بتكانيم
سهم ما چيست از اين روزه، همين خانه‌تكاني

ماه كنعان! ندهد سلطنت مصر، فريبت
تو چرا مثل پدر نيستي اي يوسف ثاني!

نيست تقصير عصا، معجزه‌ي موسوي‌ات نيست
كاش مي‌شد كه شعيب‌ات بپذيرد به شباني

بي‌نشانان زمين، زنده‌به‌گوران زمانيم
همه همسايه مرگيم همين است نشاني

عليرضا قزوه

التماس دعا!

Blogger

Check Google Page Rank