روز حافظ گرامی باد!


دیروز روز حافظ بود! حافظ که دیگه نیاز به معرفی نداره!
من هم این روز بزرگ رو به همه ی ایرانیان و ادیبان و مشتاقان ادب پارسی تبریک عرض می کنم و گرامی می دارم!
یادمان باشد:
زکارها که کنی شعر حافظ از بر کنBlogger

Check Google Page Rank