یک پیش بینی عجیب!

در سال 1954 مخترعان و طراحان شرکت RAND، کامپیوتری رو طراحی کردند که در واقع پیش بینی شکل و شمایل کامپیوترهای خانگی در سال 2004 بود! واقعا جالبه!... عکس رو نگاه کنید و تفاوتهای این کامپیوتر و کامپیوتری که پیش روی شماست رو پیدا کنید!(تعداد تفاوت ها شونصد تاست!!! (; )

Blogger

Check Google Page Rank