سرما در گرما

سلام!...چیه؟!چی شده؟...میدونم!میدونم الان تابستونه!...اما خوب! راستش هر کاری کردم نتونستم خودمو راضی کنم که این عکس رو تو وبلاگ نذارم!... خوب! با یه مقدار سرما در گرما چطورید؟(پیامهای بازارگرمی!!!)

عکس از John Both

Blogger

Check Google Page Rank