رده بندی تیمها در المپیک

یک روز به پایان بازیهای المپیک 2004 آتن باقیمونده و ایران تا امروز در رده چهل ودوم قرار داره. آمریکا با مجموع 100 مدال در رتبه ی اول هست و پنج کشوراریتره، مغولستان، سوریه، ونزولا، ترینیداد و توباگو درپله ی 63 قرار دارند!(اگر توجه نکردید که 6 تا اسم هستند!! پس بدونید دو تای آخری یک کشورند!!!)
رده بندی کشورها رو در المپیک از این آدرس ببینید!
Blogger

Check Google Page Rank