این روزها...

گاهی اوقات با خودم فکر می کنم که چرا ما آدما بعضی از مواقع سر چیزای کوچیک و بی ارزش همدیگرو ناراحت می کنیم! چرا لحظه های باهم بودن رو که میتونه جزء لحظه های شیرین زندگیمون باشه با حرفای پوچ و بیهوده تلخ میکنیم! ... چرا یادمون میره که ما چند روزی بیشتر تو این دنیا مهمون نیستیم! چرا قدر همدیگرو نمی دونیم ...

یک لحظه فکر کنید! ... فقط یک لحظه فکر کنید به آدمهایی که فرصت آخرین نگاه و خداحافظی رو پیدا نکردند... به آدمهایی فکر کنید که غرورشون به اونها اجازه ی یک عذرخواهی کوچک رو نداد و مرگ فرصت هر کاری رو از اونها گرفت... به آدمهایی فکر کنید که روزمرگی های دنیا، فرصت گفتن یک « دوستت دارم » خشک و خالی رو هم ازشون گرفته! ...

گاهی اوقات خیلی دور میشیم!... از خودمون و از اطرافیانمون!...جایی خوندم : « دیروز گذشته است! آینده، ممکن است هرگز وجود نداشته باشد؛ لحظه ی حال تنها فرصتی است که برای رسیدگی و مراقبت از عزیزانت داری! ».

خوب! تو کجایی؟!...

Blogger

Check Google Page Rank